Kjære nabo! Det er en spesiell tid. Vi får alle håpe at det ikke vil være alt for lenge til vi har en mer normal situasjon i Norge og verden igjen. For å kunne informere deg effektivt og smittefritt, har vi tatt i bruk den nye beboerportalen Vibbo fra OBOS. Her har vi nå fått vår helt egen side, hvor vi vil legge ut og samle alt av informasjon om selskapet. Når vi har viktige meldinger til dere vil vi sende ut varsel om dette på e-post og/eller SMS. Disse varslene vil inneholde en kortfattet melding med lenke til Vibbo, der du vil finne mer utfyllende opplysninger. Årsmøte kan i år foregå digitalt på grunn av smittefare, og inngangen til dette vil du også finne på Vibbo. Hjelp oss å holde deg informert ved å gå til vibbo.no, og logg inn med telefonnummeret ditt så snart som mulig. Huk av for samtykke til digital kommunikasjon, og at vi kan sende deg varsler på e-post og SMS. På Vibbo er det også enkelt å kontakte oss i styret, hvis du skulle ha spørsmål om situasjonen i tiden fremover. Med vennlig hilsen Styret

Ski Boligventilasjon.

Styret har inngått avtale med Ski Boligventilasjon om at de skal avsette 2 dager/datoer her i første omgang for å utbedre anlegg etter kontrollen de hadde. Styret koordinerer hvor og når arbeidet skal starte og ber derfor om påmelding til brusetskraningen@styrerommet.net eller SMS til 90089059. Oppgi navn, adresse og telefonnummer. Mvh Styret.

Oppfordring fra styret.

Regelmessig kontroll av brannvernutstyr er viktig for alles trygghet. Styret minner derfor om at batterier til brannvarslere/ røykvarslere sjekkes og byttes en gang i året. Pulverapparatene snus og skal ha en service av fagperson hvert 10.år. Brannslanger rulles ut og testes en gang årlig

Vel overstått! Godt nytt år! Container for juletrær vil bli plassert midt i Vinterkroken fra 08.01-10-01 2020 Mvh Styret

1. Søndag i advent.

Kjære beboere! Styret har gleden av å ønske alle sammen velkommen til en hyggelig stund på den store lekeplassen søndag 1. Desember klokken 17.00. Vi tenner lys og koser oss med litt gløgg m.m. Vel møtt! Hilsen styret

Nytt fra styret

I forbindelse med at styret har engasjert blikkenslager Jansson til å foreta en kontroll av takhatter og beslag ber vi om at dere tar en sjekk på loftene for å se om det er noe tegn til fuktskader. Hvis ja- rapporter umiddelbart til brusetskraningen@styrerommet.net Styret tillater seg samtidig å minne om at selv om vi… Les mer »

Trefelling nederst i Vinterkroken ved store p.plass.

Styret ber om at alle biler fjernes fra store parkeringsplass nederst i Vinterkroken  mandag 21.10 fra klokken 08.00. Vi har leid inn folk for å felle noen trær. Har vært etterspurt lenge! Husk!! Ingen parkering fra klokken 08.00 mandag. Styret

Høstdugnad 2019!

Styret vil med dette rette en stor takk til alle som bidro til en vellykket dugnad! (50)  Vi hadde et arbeidsuhell med at det ble felt et pent tre som burde hatt en lysere fremtid, men forøvrig foregikk dugnaden med flott engasjement og godt humør! Med bakgrunn i erfaringene som ble høstet ville det være… Les mer »

Kjøring/parkering i Vinterkroken

For best mulig å ivareta beboernes trygghet finner styret det hensiktsmessig å komme med noen retningslinjer vedrørende ovennevnte. Fart. Fra avkjørselen fra Nye Vakås vei opp Vinterkroken, til stien som fører til Brusethagen på høyre side og den lille lekeplassen på venstre side, anbefales det maks 30 km/t. Dette ser ut til å være standard… Les mer »