OBOS PROSJEKT

By | 25. March 2015

Obos Prosjekt vil kunne gi sameiet en tilstandsvurdering av bygningsmassen, samt utarbeide en prioritert kostnadsoversikt over utbedringer og vedlikeholdsbehov i årene som kommer. Styret har på vegne av sameiet søkt Husbanken om støtte til å utarbeide en slik rapport.

Obos Prosjekt tilbyr følgende: (http://www.obosprosjekt.no/?aid=9079477)
Tilstandsvurdering

En tilstandsvurdering er et nyttig styringsverktøy for å kunne planlegge fremtidige vedlikeholdsoppgaver!

I etterkant av vurderingen vil dere motta en tilstandsrapport.

Rapporten inneholder:

• En systematisk kartlegging og tverrfaglig vurdering av bygg, VVS- og elektroanlegg.

• En prioritering av påpekte forhold på fellesanleggene.

• I tillegg omtales utomhusområder, miljøaspekter, universell utforming osv.

Viktig å vite:

Boligselskaper kan søke om tilskudd fra Husbanken ved gjennomføring av en tilstandsvurdering. Denne vil kunne dekke inntil 50 prosent av kostnadene.

Vi kan hjelpe dere med søknaden om tilskudd.

Les mer om støtteordningen på husbanken.no
Vedlikeholdsnøkkelen

Gjennom vårt produkt “Vedlikeholdsnøkkelen” tilbyr vi en detaljert vedlikeholdsplan for de nærmeste fem årene.

Et viktig verktøy for alle boligselskaper som ønsker kontroll over sin økonomi!

Vedlikeholdsnøkkelen er utarbeidet på bakgrunn av en tilstandsvurdering, angir:

• Aktuelle vedlikeholdstiltak

• Kostnaden for gjennomføring av tiltakene.

• Hvordan aktuelle tiltak bør prioriteres.

Vedlikeholdsnøkkelen er godkjent som en trinn 1-rapport i Husbanken og boligselskapet ditt kan derfor søke om tilskudd med inntil 50% av kostnaden.