Container for restavfall, 17.-20. oktober

By | 20. April 2016

Etter ønske fra flere i vinterkroken, har styret besluttet å sette opp egen container for restavfall. Den blir tilgjengelig i tidsrommet 17-20 oktober.

 

Det er noen sorter avfall som ikke kan kastes i containeren.

Eksempler på dette er::

maling, lakk, tynnere – etc

•olje, fett

•asbest- og eternitt

•bilbatterier

•Elektriske artikler