Hva skjer i Vinterkroken – Infoskriv

By | 24. April 2016

Kjære beboere, det er viktig att alle leser gjennom hele brevet, her finnes mye informasjon som gjelder alle beboerne.

Først og fremst vil vi i styret takke de avgåtte styremedlemmene på vegne av alle i Vinterkroken for den jobben de har lagt ned for sameiet vårt. Videre håper vi at det nye styret kan gjøre en like god jobb i tiden fremover.
Dugnaden

Vi minner alle om vårdugnaden som kommer. Vi har som vanlig 2 dager, lørdag 30.april kl 10-13 eller mandag 2.mai 17:30 – 20.00. Det vil i den anledning bli satt opp containere til restavfall og hageavfall fra fredag 29.april til onsdag 4.mai.
Ny e-post adresse

Styret har fått ny e-postadresse, dette fordi vi da vil ha alt på samme sted og det blir enklere for oss og følge opp henvendelser som kommer fra dere.

Den nye mailadressen er: brusetskraningen@styrerommet.net

Til alle som har spørsmål, eller vill ha kontakt med styret ber vi bruke den nye adressen. Viktige spørsmål som haster svarer vi innen 48 timer, alt annet tar vi opp på styremøtet og vil bli besvart så fort som mulig etter dette. Vennligst Ikke ring på telefon.
Hjemmeside

Styret jobber nå med en ny og bedre hjemmeside og så fort den er klar vil vi gi ut informasjon om hvor den finnes.
Get

På sameiermøtet ble det vedtatt at vi skal gå over til en kollektiv avtale med tv og internett som er veldig bra og gunstig. Get setter nå i gang prosessen og vil snart komme med et infoskriv til oss beboere i Vinterkroken om hvordan dette vil foregå og når. Målet er att alt er klart før sommeren.
Tre-felling i skråningen

Styret har sendt inn søknad til kommunen for å få tillatelse til å kutte noen trær i skråningen som står på vår eiendom. Det dreier seg om noen trær som er døde, potensiell farlige og/eller tar mye sollys. Vi kan ikke ta alle trær som vi ønsker med en gang men det er en bra start.
Dugnad i skråningen

I 2015 har vi hatt 3 ekstra «skråningsdugnader» og vi har ryddet opp i en stor del av skråningen. I år skal vi i hvert fall ha 2 ekstra skråningsdugnader. Info til de det gjelder kommer snart
Maling

Videre jobber styret med å få inn flere anbud på jobben vi skal gjøre med å male fasadene. Så fort dette er i orden vil vi kalle inn til et ekstraordinært sameiermøte for å legge frem og stemme over dette. Vi håper vi får dette til før utgangen av mai.
Et papirløst sameiet

Vi i styret ønsker og tenke litt på miljøet og bli så papirløse som mulig. Dette innebærer at det er kun de som ikke står oppført med epost adresser i sameiet som vil få informasjon i postkassen, men da kun de viktigste sakene. Vi jobber også med å sette opp en informasjonstavle på enden av boden mot gjerde og gangvei, slik at beboere enkelt kan gå å lese om det skulle være noen nye beskjeder der
Sommerfest

Etter en vellykket sommerfest i 2015 planlegger vi en ny fest i august. Alle tips om hva vi kan gjøre tar vi imot med takk. Så fort vi har funnet en dato vil dere få mer informasjon om dette.