Høstbrev Vinterkroken 2016.

By | 21. September 2016

Ekstra ordinært sameiermøte:

Da er endelig dato for ekstraordinært sameiermøte satt. Møtet er satt til 3.oktober kl. 18:00 på lekeplassen. OBOS vil også være tilstede på møtet.  Informasjon og offisiell innkalling vil komme fra OBOS snart, men vi ønsker med dette å be beboerne i vinterkroken holde av denne datoen:

3.oktober klokken 18:00 på lekeplassen.

Høstdugnad og dugnad i skråningene:

Årets dugnad vil bli avholdt 30.oktober kl. 13-16 og 1.november kl. 16:30-18:30. Det vil som vanlig bli bestilt containere til dugnaden for hageavfall samt restavfall som plasseres oppover i vinterkroken.  Vi ønsker også og føre videre den hyggelige tradisjonen med grilling etter dugnaden på søndagen.  Vi vil oppfordre beboere til å komme med forslag til hva som skal gjøres ved dugnaden før dugnaden helst så fort som mulig. Forslag sendes til: brusetskraningen@styrerommet.net, på forhånd, tusen takk. I tillegg vil vi senere innkalle til 2 ekstra skråningsdugnader, her vil de det gjelder få informasjon siden.

Get:

Get er endelig ordentlig på plass og kommer nå i fellesutgiftene fra og med 1.oktober.  Vi vil derfor be alle om å huske på og øke beløpsgrensen på avtalegiroen i nettbanken.

Rensing av takrenner:

Takrennene vil bli renset i år, dette vil vi gjøre senere i høst når alle bladene har falt fra trærne.

Parkering:

Det har blitt observert at gjesteparkeringen øverst i vinterkroken blir brukt som parkeringsplass til eventuelt bil nummer 2 av beboere øverst i vinterkroken. Dette vil vi minne om at ikke er lov da det er så få gjesteparkeringer der oppe. Har en bolig flere biler henvises de til å parkere bil nummer 2 ved gjesteparkeringen nederst i vinterkroken. I tillegg vil vi be alle med barn minne dem om at det ikke er ønskelig at de leker eller sykler mellom bilene på parkeringsplassene.

Klatreplanter og vekst mot bebyggelsen:

I forbindelse med «prosjekt maling» har vi hatt besøk av både OBOS bygg og andre maler entreprenører og vi har fått samme beskjed av alle sammen. Klatreplanter og vekst tett mot bebyggelsen er skadelig for bebyggelsen. Siden styret i dag har ansvar for utvendig vedlikehold bes disse plantene fjernet permanent så fort som mulig.