Infoskriv 1, Vinterkroken 2017

By | 9. February 2017

Først og fremst ønsker vi i styret og ønske alle et riktig godt nytt år. Litt sent, men bedre sent enn aldri. Da vi har kommet godt i gang med det nye året så er det på tide med en liten oppdatering om hva som skjer i Vinterkroken.

 • Søppel 
  • Vi i Vinterkroken må bli flinkere til å sortere søppelet vårt. Det kastes for mye i restavfallet og det fører til fulle søppelkasser lenge før den blir tømt. Dette har ført til at det har blitt satt en del søppelposer utenfor søppelkassen, noe som ikke er ønskelig. Vi har opplevd en del søppel strødd utover rundt søppelkassene av fugler og andre dyr som følge av dette. Vi vil gi en takk til de som har hjulpet til og plukket opp etter andre når dette har skjedd, TUSEN TAKK[Symbol]. Vi håper at fra nå av vil det ikke bli satt søppel utenfor søppelkassene, da kan du heller vente til tirsdag morgen etter at den har blitt tømt. Det er fint om alle tar ansvar for seg selv og prøver å kildesortere bedre i tiden fremover.
 • Årsmøte i sameiet
  • Det er snart klart for årets årsmøte i boligsameiet, det vil bli avholdt 3.april. Vi regner med at det blir på Hvalstad skole kl.18, men dette har ikke blitt bekreftet fra deres side enda så dere vil få nærmere beskjed om dette siden. Hvis noen har saker som de ønsker at skal bli tatt opp under dette sameiermøtet så må dere sende dette inn innen 18. februar til brusetskraningen@styrerommet.net.
 • Maling i Vinterkroken
  • Ved forrige sameiermøtet ble det bestemt at vi skulle male enhetene våre selv nå i 2017. I forkant av «prosjekt maling» vil det komme snekkere som skifter ut råtne bord på bekledningen i vinterkroken. Når dette er utført så kan vi sette i gang med malearbeidet vårt. Nærmere beskjed vil komme siden, men dette prosjektet skal være ferdig utført til høsten. Vi vil minne dere på at styret ikke har HMS ansvar nå når det skal males. Hvis noen ønsker å sette bort arbeidet så anbefaler vi i styret dere at det utføres av fagfolk, slik at det blir gjort riktig. Som tidligere så kjøper styret inn maling, men pensler må hver enkelt stå for selv.
 • Nye styremedlemmer
  • Ved årsmøtet denne gangen så går Grete og Jan Marius av i styret og vi trenger da 2 nye medlemmer. Har du et ønske om å sitte i styret så kan du sende epost til Jasdip som sitter i valgkomiteen, innen 18. februar. Eposten sendes til: jasdip.singh@gmail.com.  Vi håper selvfølgelig at det er mange av dere som ønsker å være med i styret.

Vinterkroken er et hyggelig sted og bo og vi ønsker at det skal fortsette sånn. Derfor vil vi til slutt minne på at hageområdene er private og at det da ikke er en lekeplass for barna og at det heller ikke er greit at hundene får gå fritt i andres hager uten lov.

Vi gleder oss til å se så mange som mulig av dere på årsmøtet den 3. april. Vel møtt skal dere være 🙂