VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE BEBOERE

By | 16. March 2017

Styret i Brusetskråningen boligsameie (vinterkroken) har viktig informasjon til dere, det er viktig at alle leser dette nøye!!

Vi trenger nye styremedlemmer

Som vi har skrevet tidligere trenger vi 2 nye styremedlemmer ved kommende årsmøte. Dessverre har ingen av de 114 seksjonseierne meldt seg.

Styret skal ha 5 medlemmer og vi trenger 2 nye, pluss 2 varamedlemmer. Uten nok medlemmer kan ikke styret fungere og da har vi som sameiet ett stort problem! Våre leiligheter og rekkehus er selveierenheter der eiere har ansvar for sin egen enhet men det er sameiet og styret som har ansvar for fellesområdet og stort sett det meste av utvendig vedlikehold. Dette gjør at det er meget viktig at vi har et fungerende styre. Det er i alles interesse at vi har et velfungerende og fint sameiet, der alle trives og hvor det er godt vedlikeholdt. Det betyr at vi trenger et styre med 5+2 medlemmer og at alle tar sitt ansvar her.

Vi har så klart hørt mange unnskyldninger som; «vi har ikke tid for vi skal få barn/har små barn/har for mye på jobben eller så tror noen at de er for gamle/for unge eller at de ikke har kapasitet etc. etc. Med andre ord, det passer jo egentlig aldri for noen, noen gang. Det er mange som har sittet i styret før som har jobb, små barn, er pensjonister eller lignende, som faktisk har tatt sitt ansvar som huseier. Alle kan bidra i styret i vinterkroken, det er ikke nødvendig å være jurist, økonom eller ingeniør. Det er mange ulike oppgaver i styret, så det er alltid noe som passer de aller fleste. Vi oppfordrer alle, de som eier også de som leier ut å vurdere en gang til om de kan/vil stille i styret som styremedlem, og ta kontakt med Jasdip Singh som sitter i valgkomité.

Jasdip Singh: jasdip.singh@gmail.com / 91595769

 

Snekkerarbeid

I forbindelse med malingen denne sommeren kommer et snekkerfirma for å

skifte råtne bord de kommende ukene. De kommer også til å fikse takrenner i de tilfeller der det er lekkasje.

  • Det er viktig at all vekst som gror mot fasader og at trær og planter som står veldig nært mot fasaden fjernes. Snekkerne må kunne kontrollere fasader og når det skal males skal det fjernes uansett.
  • Snekkerne tar bare det som er sameiets ansvar. Alt påbygg gjort av beboere som gjerder, dukkehus, ekstra boder, ekstra vindskier, plattinger, verandaer etc. er beboernes eget ansvar og her skal dere kontrollere og fikse treverket selv før det males.

Vi håper å være ferdig med snekkerjobben til påske, men vi kan ikke vite hvor lang tid dette vil ta. Når de er ferdige vil vi kjøpe inn og dele ut malingen til seksjonseierne. Dette vil dere få nærmere beskjed om, så fort vi vet noe mer om når det er klart for maling.

Søppel

Dessverre ser vi fortsatt at enkelte beboere setter søppel utenfor containerne. Dette er absolutt forbudt! Det er viktig med kildesortering og hvis alle blir flinkere til og sorterere søppelet sitt så vil det være mer en nok plass til alt.

Årsmøte

Husk årsmøte den 3. april klokken 18:00. Sted: Hvalstad skole.
Innkallingen kommer snart.
Vi håper selvfølgelig at det er mange som revurderer og at de kunne tenke seg å sitte i styret, det er egentlig ganske greit.

Med vennlig hilsen
Styret