Infoskriv Mars 2017

By | 4. April 2017
 • Sett av datoen: Årets vårdugnad blir søndag 23. April og mandag 24. April.
 • Sett av datoen: Tirsdag 25. April kommer feiebil som vil feie deler av veien og parkeringsplasser. Husk å fjerne biler fra parkingsplassen denne dagen. Hovedveien blir feiet av kommune. Dato er foreløpig ikke kjent.
 • Ekstra info om maling:
  • Snekkerarbeid er i gang og nesten ferdig. Snekkere har gåttt igjennom sameiet nøye og skiftet mye trevirke som var rotten eller ødelagt.
  • Hvis det er noe rottent bord eller annet som vi ikke har settt, send oss en e-post, slik at vi kan se på det, og fikses før maling starter.
  • Det er vikrig å huske at alle som har påbygg som ikke er original, har selv ansvar for vedlikehold. Dere må selv kontrollere og evtentuelt fikse gjerder, plattinger, verandaer, ekstra boder, dukkehus etc. Dette blir ikke gjort med sameiets penger.
  • Alt av planter og trær som vokser mot fasade må fjernes.
  • Så fort vi har malingen som skal brukes, kommer det mer info om distribuering. Dette blir i slutten av april / begynnelsen av mai.
  • Styret kjøper maling og fasadevask. Alt annet av utstyr må dere selv ordne. Det blir ikke leid inn en heis / kran som det ble gjort sist, da det er nye regler for bruk av dette.
  • Det er fasadene som skal males, i tillegg til dør og vinduer.
  • Deler av hiset som du deler med nabo, som for eksempel trapp, skal dere male sammen. Her gjelder sunn fornuft. Eiere har ansvar for at dette blir kordinert mellom beboer / naboer.
  • Fasade skal først vaskes. Dette er meget vikrig og skal ikke “glemmes”. Levetiden på maling varer nesten dobbelt så lenge om underlaget som skal males blir vasket grundig først. Ved behov skal det også skrapes før maling. Husk at det skal males 2 strøk.
  • All maling skal være ferdig 27 august 2017.
  • Det blir gjort en kontroll om alle har malt ferdig til denne datoen. Enheter som ikke har blitt malt eller ikke blir malt skikkelig vil få en advasel, og vil få en uke ekstra for å gjøre det ferdig. Hvis det ikke blir gjort, vil det bli bestilt en maler som vil male ferdig enheten på eiers egen regning.
 • Til slutt vil vi minne alle på at det er årsmøte 3. april kl 18, Hvalstad skole.

Mvh,

Styret