Maling av teakdører

By | 14. June 2017

Kjære alle beboere i vinterkroken!

Nå har tiden kommet til at mange allerede har begynt å male i vinterkroken, og det er har i den forbindelse kommet mange spørsmål rundt maling av teakdører, for de som har teakdører.

På sameiemøtet i april ble det vedtatt at alle beboere skal male bod dør og inngangsdør hvit.

I etterkant har det kommet inn flere spørsmål, hvor det blir henvist til § 4 – VEDLIKEHOLD. 

Her står det følgende: “Den enkelte sameier er forpliktet til å utføre vedlikehold av ytterdør og bod dør i sin seksjon, samt

utskifting av disse ved behov. Utskifting skal godkjennes skriftlig i forkant av styret.”
Vi har ved flere anledninger forhørt oss om dette til OBOS, og advokater, hvor vi har fått forskjellige svar.
Vi i styret har brukt mye tid på å prøve å sette oss inn i hva som er riktig rent juridisk, men dette har vært svært vanskelig.
Vi i styret er opptatt av at alle i vinterkroken skal bli hørt, og derfor ønsker vi å invitere alle til et informasjonsmøte på lekeplassen.
Vi vil her gi informasjon rundt hva vi har kommet frem til, og det vil også være mulighet for spørsmål og kommentarer rundt dette.
Men vi ønsker at dette møtet kun skal handle om maling, og spesielt maling av ytterdør og bod dør av teak.
Vi håper på et hyggelig informasjonsmøte.
 
Sted: Lekeplassen
Dato: Onsdag 21.06.17
Tid: kl 20.00