Høstdugnad 2017

By | 12. October 2017

Høsten står for dør, og med den årets høstdugnad. Som vanlig vil dugnadsarbeidet være fordelt over to dager:

Søndag 22.oktober kl. 13.00 – 16.00
Mandag 23. oktober kl. 16.30 – 18.30

Dugnadsarbeidet vil bestå av følgende:

  • Fjerning av fartsdumper
  • Ta opp madrass rundt flaggstangen på lekeplassen
  • Ta ned lekestativ/dumpe på lekeplassen
  • Rydde i skråningen (begynner nede denne gangen)
  • Diverse grønt arbeid. F. eks frisere hekker og trær langs lekeplassen og gangveiene
  • Eventuelle andre innkomne forslag til ting som bør gjøres

 

Vi håper det vil passe for de fleste å stille opp en av dagene. Søndagens dugnad vil avsluttes med hyggelig pølsegrilling, kaffe og kaker ?

Beboere som deltar på dugnad får kr. 500 refundert til sin konto. Husk derfor å notere ned kontonummeret ditt på liste som blir lagt frem mot slutten av dugnaden.

Det vil bli bestilt inn containere for hageavfall i forbindelse med dugnaden, og disse settes opp en eller to dager i forkant av dugnaden. Det bestilles imidlertid ikke containere for restavfall denne gangen, men kun hageavfall.

Styret tar gjerne imot innspill på ting som bør gjøres på dugnaden. Send oss da en epost på brusetskraningen@styrerommet.net

Vel møtt!

Vennlig hilsen styret