Infoskriv 1 – 2018

By | 2. February 2018

Vinterkroken 2018

Da har vi kommet godt i gang med det nye året og vi håper alle hadde en fin jul og at det nye året blir bedre en det forrige.

Årsmøtet:

Det er ikke så altfor lenge til vi skal ha vårt årlige sameiermøte, det blir 3. april klokken 1800 på Hvalstad skole som vanlig. Hvis du har noen saker du vil ta opp så må det være oss i hende via styremailen eller styrets postkasse innen utgangen av februar. Send saker til: brusetskraningen@styrerommet.net.

I tillegg så er det ganske mange som står til gjenvalg i år så vi må alle begynne å vurdere om vi ønsker å være med i styret i tiden fremover, det er hele 4 plasser som står til valg også styreleder. Så har du lyst til å gjøre en innsats for sameiet si ifra da vel. Eller snakk med noen som du kanskje kunne tenke at hadde passet til jobben. De som ønsker må også melde seg inn til styremailen slik at vi kan få det inn i innkallingen til årsmøtet.

El-bil.

Vinterkroken er ikke det letteste stedet for de av dere med el bil, men vi vil allikevel påpeke at de av dere som trekker ledning fra boden bør ha forsvarlig kontakt dere trekker fra. El biler skal ikke lades fra vanlig stikk kontakt. Dere er selv ansvarlig for at bilene blir ladet på en forsvarlig måte og sameiet vil ikke dekke kostnadene om det skulle bli brann på grunn av uforsvarlig ladning av El bil.

Strøing i Vinterkroken.

Det har vært noe misnøye med strøingen i år, men vi vil presisere at strøing på parkeringsplassene er ikke en del av avtalen. Det har det heller ikke vært de siste 10 årene. De pleier å ta en stripe på midten av de store parkeringene eventuelt av og til en stripe midt i mellom parkeringene på de små, men dette kun hvis de kan kjøre trygt mellom bilene. Ellers så har vi selv ansvar for å strø på vår egen parkeringsplass.

Ellers vil vi i styret takke for god respons på lysslyngen i flaggstangen. Den lyste jo fint på kveldene og det ble jo veldig fint. Husk da folkens å melde dere til å være med i sameiets neste styret.