Bruk av vannkran ved vask av tak

By | 27. February 2018

Kjære alle beboere i vinterkroken!

Da vi hadde arbeidere som vasket takene våre i sommer, ble det benyttet vann fra enkelte beboere for å vaske hele bygningen. Det er da naturlig at vannutgiftene for den enkelte beboer ble betydelig høyere i år enn tidligere.

For å kompensere for dette har styret valgt å betale dette tilbake til beboere.

For at vi skal kunne vite ca. hvor mye ekstra utgifter det er blitt for den enkelte beboer, ber vi beboere som vet at deres vannkran ble brukt ved vasking av tak gjøre følgende:

Send epost til brusetskraningen@styrerommet.net med fjordårets og årets vannregning vedlagt. Vi vil da gi beskjed til OBOS at de skal overføre differansen på regningene.

Husk også at kontonummer må sendes med i epost.

 

Mvh

Styret