Innkalling ekstraordinært årsmøte

By | 5. April 2018

Hei alle i vinterkroken.

På årets årsmøte ble det ikke valgt ny styreleder da det ikke var noen kandidater.
Ekstraordinært årsmøte blir derfor holdt tirsdag 17. april kl 19.30 på nedre parkeringsplass i vinterkroken.

Innkalling kan lastes ned her, vi vil også sende denne ut på e-post.

PS: Hvis det er flere som ønsker å bli med i styret, enten som styremedlem eller styreleder, er dette selvfølgelig mulig.
Enten kan dere kontakte tillitsvalgt: Jan Marius van Leeuwenjmvanleeuwen@gmail.com / 993 04 558

Eller møte opp på ekstraordinært årsmøte, hvor vi vil stemme over flere kandidater hvis det kommer inn flere interessenter.

Mvh
Styret