Vårdugnad 2018

By | 30. April 2018

Velkommen til vårdugnad i Vinterkroken!

Nå er våren endelig kommet til Vinterkroken og dugnad er rett rundt hjørnet. Som vanlig vil dugnadsarbeidet være fordelt over to dager:
Søndag 6. mai kl. 10.00 – 13.00
Mandag 7. mai kl. 17.30 – 19.00

Dugnadsarbeidet vil bestå av følgende:

  •  Rake grusen i veikanten og på gresset i bakken til   flaggstangen
  •  Rake gresset
  •  Sjekk av lekeapparater på lekeplassen
  •  Sette opp vippehuske på lekeplassen
  •  Sette opp fartsdumper i veien.
  •  Ta ned madrass rund flaggstangen
  •  Se over og eventuelt stusse hekken ved lekeplassen og i skråningen
  • Videre beskjæring av kjerr og kratt i skråningen mot Vakås

Vi håper det vil passe for de fleste å stille opp en av dagene. Søndagens dugnad vil avsluttes med hyggelig pølsegrilling, kaffe og kaker ?

Beboere som deltar på dugnad får kr. 500 refundert til sin konto. Husk derfor å notere ned kontonummeret ditt på liste som blir lagt frem mot slutten av dugnaden.

Det vil bli bestilt inn containere for hageavfall i forbindelse med dugnaden, og disse settes opp en eller to dager i forkant av dugnaden.
Styret tar gjerne imot innspill på ting som bør gjøres på dugnaden. Send oss da en epost på brusetskraningen@styrerommet.net.

Vi ønsker å bli mest mulig digitale, og informasjon fra styret vil fra nå av legges ut på Vinterkroken sin hjemmeside, www.vinterkroken.com. Det vil også bli hengt opp på tavla på lekeplassen. Ved neste infoskriv vil det bli sendt ut en mail om at det er lagt ut på hjemmesiden.
Vel møtt til dugnad!

Vennlig hilsen styret