Vinterkroken trenger to mye styremedlemmer

By | 22. October 2018

Styret i Vinterkroken er nå i en situasjon der to av tre syremedlemmer ikke kan fortsette sitt verv. Vi trenger derfor to nye medlemmer, hvorav en er Styreleder.

På årsmøtet i 2018 ble vedtektene endret slik at styret nå består at tre medlemmer og to varamedlemmer. De som blir valgt inn nå kan om ønskelig velges inn for perioden frem til nytt årsmøte våren 2019. Eller de kan velges inn for en lenger periode.

Vi er avhengige av et fungerende styre, og dersom ingen melder seg blir vi nødt til å få inn noen utenfra, noe som vil kunne medføre en økning av fellesutgiftene. Det kreves ingen spesiell erfaring eller bakgrunn for å sitte i styret, og de tre medlemmene gjør det meste i fellesskap.

Vi håper så mange som mulig av dere tenker at dette er en fin anledning til å påvirke nabolaget sitt 🙂

Dersom du er interessert kan du sende en epost til brusetskraningen@styrerommet.net eller sende melding eller ringe Anette på tlf. 97726621.