Infoskriv 4, Vinterkroken 2018

Av | 24th oktober 2018

Først og fremst takk til de av dere som var med på dugnad og tok i et tak. Vi var ikke så mange som vi pleier, men vi fikk gjort mye allikevel. J

Vi har tidligere gått ut med at vi ikke legger infoskriv i alle postkasser, men vil gjøre et unntak denne gangen. Men vil med dette benytte anledningen og minne dere på å abonnere på hjemmesiden vinterkroken.com da vil dere få beskjed når det kommer noe nytt der.

Nye styremedlemmer:
Styret i Vinterkroken er nå i en situasjon der to av tre styremedlemmer ikke kan fortsette sitt verv. Vi trenger derfor to nye medlemmer, hvorav en er Styreleder.

På årsmøtet i 2018 ble vedtektene endret slik at styret nå består at tre medlemmer og to varamedlemmer. De som blir valgt inn nå kan om ønskelig velges inn for perioden frem til nytt årsmøte våren 2019. Eller de kan velges inn for en lenger periode.

Vi er avhengige av et fungerende styre, og dersom ingen melder seg blir vi nødt til å få inn noen utenfra, noe som vil kunne medføre en økning av fellesutgiftene. Det kreves ingen spesiell erfaring eller bakgrunn for å sitte i styret, og de tre medlemmene gjør det meste i fellesskap.

Vi håper så mange som mulig av dere tenker at dette er en fin anledning til å påvirke nabolaget sitt.

Det vil komme videre informasjon om et ekstra ordinært sameiermøte på lekeplassen hvor nye medlemmer vil bli valgt inn. Datoen kommer så snart vi har kandidater som ønsker å stille.

De som ønsker å stille kan sende en melding til valgkomiteen som består av Bjørg Kristiansen 99554115 og Jan Marius Van Leeuwen 99304558.

Avfallsbrønner:
VI trodde et gledens øyeblikk at avfallsbrønnene var blitt reparert og at alt var i orden, da kommunen tok bort de ekstra beholderne etter at vi hadde hatt vask av samtlige brønner fra Asker Kommune. Kort tid etterpå får vi vite at restavfalls-brønnen oppe fortsatt er i ustand og at de ikke tør løfte den fordi de er redd den da vil ryke helt. Nå er i alle fall reparasjon av den avtalt og planlagt noe Enviropac vil sette i gang med så fort som mulig.

Vi har også registrert at det ligger en ramme på gresset bak avfallsbrønnene, vi har hverken fått beskjed om hvem eller hvorfor den er tatt ut. Så her har vi dessverre ingen gode svar.

Vi har i tillegg fått beskjed om at det er et problem at man generelt kaster for bløte ting i matavfalls-brønnen. Dette fryser og blir et problem på sikt. Tenk litt over hva dere kaster, f. eks ikke kast innsauset tørkepapir som er gjennomvått osv. Matavfall er jo ikke nødvendigvis tørt, men bruk dobbel pose og tenk på hva vi kaster så vi gjør små grep der vi kan.

Tre felling:
På dugnaden gjorde vi en innsats i skråningen mot Rugdeveien, her skulle det vi kuttet ned bli liggende da det kommer noen som skal kutte noen trær i skråningen der til vinteren. De skal prøve å komme inn med maskiner og da var det fint at det vi kuttet ned ble liggende, samt at vi da fikk beskjed om at det ikke grodde igjen like fort. Dette er trær som det har blitt søkt om og som har blitt godkjent felt av kommunen. Det var flere trær som ble søkt om ved et tidligere styre, men kun noen som vi fikk lov til å kutte.

E-post problemer:
Det er flere som etterspør at de ikke får e-poster. Vi har hatt problemer med å få sendt ut e-post til mange på en gang og har etterspurt hjelp av OBOS til dette inne på styrerommet. Vi kan ikke sende ut 114 enkelt e poster hver gang det kommer ny informasjon. Vi håper at dette løser seg snart, men vi får dessverre ikke sendt ut mail til alle på en gang sli det er i dag.