Årsmøte

Av | 11th februar 2019

Til seksjonseierne i Brusetskråningen Boligsameie

Ordinært årsmøte 2019

Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”

Brusetskråningen Boligsameie vil avholde ordinært årsmøte

19. mars 2019. Kl. 18.00 på Hvalstad Skole

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 24. februar 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget

Forslag sendes på epost til brusetskraningen@styrerommet.net eller legges i styrepostkassen.

Hilsen

Brusetskråningen Boligsameie

Styret

11.02.2019