Innkalling til ekstraordinært årsmøte!

Av | 1st april 2019

På sameiets årsmøte 19. mars 2019 ble det ikke valgt nytt styre til sameiet pga. manglende kandidater som meldte seg.

Det innkalles derfor til ekstraordinært sameiemøte for å velge styre for 2019. Se vedlagt PDF for mer informasjon.

Er det andre som er interesserte i å gå inn i styret, bes om å sende e-post til valgkomité (bjorgk@yahoo.no) og styret (brusetskraningen@styrerommet.net)

Ekstraordinært årsmøte i Brusetskråningen Boligsameie avholdes 09.april 2019 kl. 18:00 på Torstad Skole.Torstadbakken 49, 1395 Hvalstad.