Vårfeiing

Av | 15th april 2019

Det vil bli utført feiing og fjerning av singel på gressplener 02.05.2019.
Dette gjelder alle områder unntatt hovedveien og fortauet, da dette er kommunens ansvar. Dette er for øvrig også purret på til kommunen.

Alle biler må fjernes 2. Mai for best resultat. Karene som feier kommer kun én gang, så hvis det står biler parkert hvor det skulle vært feid, blir det enkelt og greit ikke feid der. De vil også benytte blåseutstyr, så for å minimere risikoen for skade på biler oppfordrer vi alle til å finne alternative steder å parkere denne dagen. Ikke parker på fortauet eller langs hovedveien (vinterkroken), da de som nevnt skal fjerne singel fra gressplenene.

Mvh
Styret