Vannlekkasje Vinterkroken 43-45.

Av | 8th mai 2019

Dette vil dessverre medføre graving i veien utenfor VK 43-45.

Gravingen vil bli utført av Asker Rør i perioden 13.05-15.05. (Estimert tid) Foreløpig informasjon tilsier at det vil  bli mulig å passere med personbil. Søppelbilen blir dessverre forhindret den 15.05 og det vil bli satt ut ekstra plastcontainer/e for restavfall ved nedre containerstasjon. Styret beklager ulempene dette vil medføre , men ber om at det utvises forståelse og fleksibilitet så vil dette gå fint.