Lekeplassen!

Av | 23rd mai 2019

Som dere vil oppdage er lekestativene borte. Bare huskene står igjen. Dette fordi standarden var så dårlig at tidligere og nåværende styre fant det påkrevet med en fornyelse. Vi er i sluttfasen med bestillingen og håper at det nye anlegget vil falle i smak! Det viktigste er dog sikkerheten. Beina på det gamle stativet var i ferd med å smuldre opp. Vi vil presse på for å få leverandøren Aktiv Lek til å montere nytt anlegg så raskt som mulig. Blir ganske likt anlegget barna er vant med, men nytt , tiltalende og sikkert!

Estimert tid er i slutten av juni.