Varsel om økte felleskostnader fra 01.10.2019

Av | 6th juni 2019

Styret har besluttet å øke felleskostnadene med 10% fra 01.10.2019. Årsaken til dette er generell forventet prisoppgang på tjenester vi kjøper på ca. 3-5% ,men aller viktigst er å øke vedlikeholdsfondet . Bygningsmassen nærmer seg 30år, og det er helt klart at vi vil se økte vedlikeholdskostnader i årene fremover. Med andre ord en relativt beskjeden økning, men et skritt i riktig retning. Det at vi viser en spare evne vil også gjøre det lettere den dagen sameiet skulle ha behov for lån. Låneopptak for sameier er vanskeligere enn for borettslag, så mest mulig penger på bok er å foretrekke. Det vil ganske enkelt være å forberede seg på det som kommer. Styret ser at det kan være motstridende interesser her, men er overbevist om at en gradvis oppbygging av vedlikeholdsfondet er det mest ansvarlige å gjøre. Dagens egenkapital på vedlikeholdskontoen utgjør ca. NOK 11500 pr. boenhet.