Kontroll av ventilasjonsanlegg/kjøkkenhetter/loftsvifter

Av | 1st august 2019

Kjære beboere!

Styret har valgt som et ledd i vedlikeholdsprogrammet å tilby kontroll /sjekk av ventilasjonsanlegget i samtlige boenheter i  Brusetskråningen boligsameie. Motivasjonen er å redusere fuktskader og sørge for et bedre inneklima.

Kontrollen vil bli utført av Ski Boligventilasjon AS 12-13 aug.

Styret har valgt å dekke kostnaden på kontrollen ved bruk av vedlikeholdskonto da denne kontrollen representerer et viktig forebyggende tiltak.Kontrollen er forventet å ta ca.10-15 minutter pr. boenhet. De som er trygge på at forholdene er ok kan melde fra om at de ikke ønsker sjekk, men styret anbefaler at sjekk foretas.

Ski Boligventilasjon vil i etterkant av kontrollen skrive en rapport som det vil bli opp til den enkelte å følge opp. Styret vil komme tilbake med en tidsplan for kontrollen når vi vet hvor mange som bekrefter/avkrefter tilbudet.  brusetskraningen@styrerommet.net