Kjøring/parkering i Vinterkroken

Av | 13th september 2019

For best mulig å ivareta beboernes trygghet finner styret det hensiktsmessig å komme med noen retningslinjer vedrørende ovennevnte.

  1. Fart. Fra avkjørselen fra Nye Vakås vei opp Vinterkroken, til stien som fører til Brusethagen på høyre side og den lille lekeplassen på venstre side, anbefales det maks 30 km/t. Dette ser ut til å være standard på tilsvarende veier. Ovenfor dette punktet anbefales det 20 km/t som maks, som følge av at veien blir smalere. Barn leker og kan plutselig springe frem under lek. Styret satser i første omgang på kommunikasjon fremfor permanente fartsdumper som mange ikke liker.
  2. Parkering! Det parkeres til stadighet i veikanten av gjester som gjør det vanskelig å passere. Slik parkering er forbudt av sikkerhetsmessige årsaker. Brannbiler og annen nødetat skal ha fri fremkomstvei. Styret oppfordrer den enkelte beboer som har besøk om å gjøre sine gjester oppmerksom på hvor det kan parkeres.
  3. Å STÅ PARKERT I VEIKANTEN/VEIBANEN ER FORBUDT OG KAN MEDFØRE AT STYRET KONTAKTER MYNDIGHET FOR BORTTAUING AV KJØRETØY.

Gjesteparkering.

Styret observerer naturligvis at gjesteparkeringen i øvre del ofte benyttes av fastboende. Dette er åpenbart ikke intensjonen med en liten gjesteparkering. Styret har dog en forståelse for at det til tider kan være fristende og «naturlig» å bruke en tom gjesteparkeringsplass. Dersom dette gjøres på en våken måte behøver det ikke føre til konflikt. Men hovedregelen må være og bruke gjesteparkeringen minst mulig.

FRA KLOKKEN 18.00 FREDAGER TIL KLOKKEN 22.00 SØNDAGER SKAL IKKE GJESTEPARKERINGEN BENYTTES AV FASTBOENDE! !

I utgangspunktet bør det være greit mellom klokken 22.00 til 12.00 påfølgende dag øvrige dager. Styret tar gjerne i mot innspill på retningslinjene.

For de som savner noe om parkering fra midten og ned til den store parkeringsplassen kommer vi tilbake om dette på et senere tidspunkt.