Høstdugnad 2019!

Av | 15th oktober 2019

Styret vil med dette rette en stor takk til alle som bidro til en vellykket dugnad! (50)  Vi hadde et arbeidsuhell med at det ble felt et pent tre som burde hatt en lysere fremtid, men forøvrig foregikk dugnaden med flott engasjement og godt humør!

Med bakgrunn i erfaringene som ble høstet ville det være veldig fint om dere som har spesialkompetanse på planter, verktøy eller annet går i bresjen og tar «fagansvar» ved neste anledning. Bare å si ifra til styret.  Så må styret bli litt flinkere med kalenderen neste høst. Det blir  tidlig mørkt en  mandagskveld i midten av oktober. 

Styret