Nytt fra styret

Av | 5th november 2019

I forbindelse med at styret har engasjert blikkenslager Jansson til å foreta en kontroll av takhatter og beslag ber vi om at dere tar en sjekk på loftene for å se om det er noe tegn til fuktskader. Hvis ja- rapporter umiddelbart til brusetskraningen@styrerommet.net

Styret tillater seg samtidig å minne om at selv om vi er selveiere er vi et sameie og det påhviler den enkelte et vedlikeholdsansvar. Dette naturligvis for å holde felleskostnadene så lave som mulig og ikke minst fremstå som et attraktivt sted å bo!

I disse budsjettdager for 2020 så fikk vi varsel fra forsikringsselskapet (Tryg) om et påslag på polisepremien på 3,5% indeksøkning + ca 54% på grunn av skadehistorikk de siste 2-3år samt markedstilpasning.  Det vil medføre en endring fra ca. 340000 til ca . 540000. Vi har engasjert OBOS for å innhente andre  tilbud, men regner med en vesentlig premieøkning.

Vinduer.

Styret vil jobbe med å finne en god løsning på problemet og regner med å sette igang arbeider på vårparten. Styret vil naturligvis konsultere med øvrige beboere før vi tar noe valg!

Styret