Oppfordring fra styret.

Av | 19th januar 2020

Regelmessig kontroll av brannvernutstyr er viktig for alles trygghet.

Styret minner derfor om at batterier til brannvarslere/ røykvarslere sjekkes og byttes en gang i året.

Pulverapparatene snus og skal ha en service av fagperson hvert 10.år.

Brannslanger rulles ut og testes en gang årlig