Forfatterarkiv: Kristian Aleksic

Hjemmeside

Hjemmesiden er nå oppdatert med diverse info. Nå er vedtektene og husordensreglene tilgjengelige for alle igjen og informasjon om forsikring er også fremhevet. Vi ber alle om å gjøre seg kjent med dette. Styret

Søppel

En liten ørefik til alle beboere når det gjelder søppel! Dere må IKKE sette igjen søpla deres utenfor containerne hvis det er fullt. Fugler, gnagere og andre dyr synes dette er veldig spennende og river søpla utover.Dette gjelder også papp/papir, da vinden tar tak i det og blåser det utover.Dere kan selv tenke dere hvor… Les mer »

Rettelse

Det snek seg inn en liten skrivefeil i e-postadressen i innlegget om årsmøte. Dette er nå rettet opp, og riktig adresse er brusetskraningen@styrerommet.net

Nye styremedlemmer

Ved årsmøtet forlater Merete Skjevling styret, Leonardo Nascimento og Kristian Aleksic ønsker å fortsette et år til, men da som styremedlemmer. Derfor trenger vi en som ønsker å bli styreleder. Ønsker du å bli styreleder, send en e-post til brusetskraaningen@styrerommet.net.

Årsmøte

Til seksjonseierne i Brusetskråningen Boligsameie Ordinært årsmøte 2019 Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.” Brusetskråningen Boligsameie vil avholde ordinært årsmøte 19. mars 2019. Kl.… Les mer »