Forfatterarkiv: Roar Elseth

Velkommen til høstdugnad i Vinterkroken 2019

Tidspunkt for dugnaden: Søndag 13. oktober klokken 12-14.30 Mandag 14. oktober klokken 18.00-20.00 Håper det passer for flest mulig en av dagene. Dugnaden på søndag avsluttes med grilling av pølser. Vi håper på å beholde den hyggelige tradisjonen med kake og kaffe og setter stor pris på om noen kan bake en kake og ha… Les mer »

HI, Looking for an apartment to rent in vinterkroken from Dec 01. Are you able to post a note on my behalf in vinterkroken..com on my behalf please? I am a current resident of vinterkroken but need to vacate as my owner needs this apartment for personal use. I am from India and we like the neighborhood, working in DNB Bjorvika as IT manager. I am reachable on +4740600433 or by email. Thanks in advance for your help! Thanks & Regards Ravi Kumar Potula Scrum Master/ Technical Product Owner, Oslo, Norway Mobile/whatsapp: +47 40600433 E-mail: ravikumar.jsr@gmail.com

Tidsplan for kontroll av ventilasjonsanlegg i VK

Mandag 12.08 Tirsdag 13.08 09.30 VK 53A 08.00 VK 10a Tirsdag 13.08 09.40 VK 15B 08.10 VK 51B Tirsdag 13.08 09.50 VK 62A 08.20 VK 72a Tirsdag 13.08 10.00 VK 24B 08.30 VK 12b Tirsdag 13.08 10.10 VK 73 08.40 VK 12a 08.50 VK 16a 09.00 VK 16B 09.10 VK 18A 09.20 VK 18B 09.30… Les mer »

Container hageavfall.

Hvis noen vil rydde opp i nærmiljøet de nærmeste dagene så er dere herved informert om at det vil bli bestilt en ny container for hageavfall fra onsdag 07.08. Den vil bli plassert midt i Vinterkroken. Kun hageavfall. Mvh Styret

Kontroll av ventilasjonsanlegg/kjøkkenhetter/loftsvifter

Kjære beboere! Styret har valgt som et ledd i vedlikeholdsprogrammet å tilby kontroll /sjekk av ventilasjonsanlegget i samtlige boenheter i  Brusetskråningen boligsameie. Motivasjonen er å redusere fuktskader og sørge for et bedre inneklima. Kontrollen vil bli utført av Ski Boligventilasjon AS 12-13 aug. Styret har valgt å dekke kostnaden på kontrollen ved bruk av vedlikeholdskonto… Les mer »

Hundehold i Vinterkroken.

Kjære alle hundeeiere. Styret vil minne om at det er generell båndtvang for hunder i Asker. Unntak er hundeluftegården ved Semsvannet og hundeluftegård i Vollen. Styret finner ingen annen måte å være ansvarlig på enn å minne om båndtvangen som gjelder. Vinterkroken skal selvfølgelig oppleves trygt av alle beboerne her. Dette inkluderer også små barn… Les mer »

Container hageavfall.

Styret har tradisjonen tro valgt å leie en ny container for hageavfall. Denne utplasseres midt i Vinterkroken fredag 07.06 og blir stående minst en uke. Vi ser an hvordan behovet er. Ubetydelig dagspris ( 40,- kr.)

Varsel om økte felleskostnader fra 01.10.2019

Styret har besluttet å øke felleskostnadene med 10% fra 01.10.2019. Årsaken til dette er generell forventet prisoppgang på tjenester vi kjøper på ca. 3-5% ,men aller viktigst er å øke vedlikeholdsfondet . Bygningsmassen nærmer seg 30år, og det er helt klart at vi vil se økte vedlikeholdskostnader i årene fremover. Med andre ord en relativt… Les mer »

Lekeplassen!

Som dere vil oppdage er lekestativene borte. Bare huskene står igjen. Dette fordi standarden var så dårlig at tidligere og nåværende styre fant det påkrevet med en fornyelse. Vi er i sluttfasen med bestillingen og håper at det nye anlegget vil falle i smak! Det viktigste er dog sikkerheten. Beina på det gamle stativet var… Les mer »