Ansvar rundt brannsikkerhet

Brannsikkerhet

Den enkelte sameier er ansvarlig for at bruksenheten til enhver tid er forskriftsmessig brannsikret.

REDDE, VARSLE, SLOKKE
Rekkefølgen for hva du skal gjøre ved brann, må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen. REDDE; VARSLE; SLOKKE er en nyttig huskeregel.
1: REDDE: sørg for at alle kommer i sikkerhet!
2: VARSLE: varsle brannvesenet på tel: 110. Varsle evt. andre boenheter som kan bli berørt.
3: SLOKKE: forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre i unødig fare.
4: Varsle styret
Eier av bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en røykvarsler i hver etasje som er plassert slik at den høres tydelig på alle soverommene når dørene er lukket.
Eier av bolig skal også sørge for at boligen er utsyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr:
1. pulverapparat på minimum 6 kg med ABC pulver

2. skum/vannapparat på minimum 9 liter

3. skum/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minimum 21A

4. formfast brannslange med innvendig diameter på minimum 10 mm

5. annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet
HUSK RUTINEMESSIG SJEKK AV RØYKVARLSERE OG BRANNSLOKKERE
Kilde: www.dsb.no (mars 2016), www.brannvernforeningen.no (mars 2016)