Ettersyn og vedlikehold av el-anlegg redder liv!

Eier har innen egen boenhet ansvar for å vedlikeholde alt som har med elektrisitet å gjøre. Det vil si alt som er tilkoblet hovedstrømledningen som kommer inn til boenheten.

Det oppfordres på det sterkeste at alle boenheter oppgraderer sitt sikringsskap med overspennsvern og jordfeilsikringer.Kontakt styret for ytterligere informasjon.