Husordensregler

Brusetskråningen Boligsameie

For at beboerne skal sikres orden, hygge og ro i hjemmene, er enhver ansvarlig for at

bestemmelsene i denne husorden overholdes. Som første regel gjelder at leilighetene og

eiendommene for øvrig ikke må brukes slik at det sjenerer naboene.

 

§1
Vedlikeholdsplikter

De enkelte eiere er forpliktet til å vedlikeholde sine leiligheter ihht, vedtektenes punkt 4.

§2
Avfall

Søppel og avfall må ikke henlegges på sameiets område. Alt søppel pakkes godt inn, og kastes

i egne søppelkasser eller containere. Det er strengt forbudt å kaste miljøfarlig avfall på

sameiets område.

§3
Utleggelse av mat og lignende

Det skal ikke legges ut mat, avfall eller lignende som kan trekke til seg skadedyr og lignende

til eiendommene.

§4
Rengjøring

Risting av tøt o.l. ut fra balkonger eller vinduer må ikke forekomme. Avfall, sigarettstumper

og lignende må ikke kastes fra balkonger eller vinduer. Det henstilles til å tørke tøy på en

måte som er minst mulig sjenerende for naboene.

§5

Lagring

Sykler, barnevogner og lignende må ikke plasseres slik at det er til hinder for alminnelig

adkomst til eiendommen. Det er heller ikke tillatt å lagre eiendeler over lengere tid utenfor

eiendommene som møbler, kasser og lignende Biler skal hensettes til dertil anviste steder.

§6
Bruk av balkonger

Det er ikke tillatt å grille med grillkull på balkonger i annen etasje i sameiet. Dette er bestemt

av brannvesenet, da balkongene ikke tilfredsstiller de krav som settes. Vanning av planter fra

balkonger må utøves med omtanke. Vask av balkonger må avtales med beboer under slik at

ikke skitt drypper på beboers eiendeler.

§7
Husdyrhold

Båndtvang gjelder for hele året i Asker kommune. Det henstilles til at husdyrhold ikke

medfører sjenanse for naboer mht. ekskrementer, gjøing og lignende.

§8
Ro i leilighetene

Mellom kl. 23.00 og 07.00 skal det være ro i leilighetene. Musikkinstrumenter, radio og

stereoanlegg eller lignende må ikke benyttes i den grad det generer naboene. Musikkøvelser

skal uansett tid på døgnet avtales med nærmeste naboer, og det må ikke spilles så høyt at det

sjenere naboene.

Unødig smell ved lukking av entrédør, tramping i trappeoppgang, i leiligheten og lignende

må unngås da lyd på søndager og helligdager må avtales med beboere i tilstøtende

leiligheter.

§9
Utleie

Ved utleie har eieren av leiligheten det fulle ansvar overfor sameiet for enhver skade eller

ulempe som måtte oppstå p.g.a. leietakeren.

 

§10
Erstatningsplikt

Beboerne plikter å behandle eiendommen med tilbørlig aktsomhet, og må erstatte all skade

som skyødes dem selv, deres husstand, leietagere eller andre, som de har gitt adgang til

leiligheten eller eiendommen for øvrig