Skadedyr: rotter, mus, maur, kakkerlakker og biller

Skadedyr

Sameiet har en løpende avtale med et skadedyrfirma som holder feller vedlike og jobber mot skadedyr på sameiets eiendom. Som sameier har du et ansvar selv for din bolig.

Eier har ansvar for å holde boligen fri for insekter og skadedyr.

Det beste tipset som kan gis er å holde boligen ren og fri for matrester og søl. Dette kan lokke til seg skadedyr og en mengde ubehag.
Kontakt styret hvis du har problemer å bekjempe et skadyrproblem.
(OBOS: Vedlikehold og ansvarsforhold)